شرکت خیش ساز صنعت خراسان-05116513298 شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ 12:29
این شرکت چیزل -گاواهن-گاواهن قلمی-ادوات تراکتور باغی و کلتیواتور-نهرکن-دیسک-تانکر -فرانت لودر-کودپاش-مته چاله کنی وتریلی پشت تراکتوری تولید می نماید.

0511651398

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

-       در استان خراسان رضوي كشاورزي حفاظتيبا تعداد چهاد دستگاه ادوات كشاورزي حفاظتي

 در سال نخست آغاز گرديدوسیزده مرکزر سال اول جهت ایجاد مزارع الگوئی اقدام نمودند وهم اکنون 28

 مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي با برگزاري كارگاه آموزشي و اجراي پروژهای الگوئی

 در مزارع كشاورزي از اهميت كشاورزي حفاظتي مطلع مي باشند و برگزاري گردهمايي و

بازديدهاي فني از مزارع كشاورزي  حفاظتي نقش بسزايي در ترويج و اطلاع رساني به بهره

 برداران خواهد داشت

 لازم است کلیه شهرستانهای استان سمنان بذرکار کشت مستقیم و خاک ورزهای مرکب و

 چیزل پیکرهای واگذار شده به خود یا شهرستانهای همجواررا به نحو مطلوبي در ايجاد

 مزارع الگويي بمنظور ترویج کشاورزی حفاظتی بكار گيرندوعدم تدوین و اجرای

فعالیتهای ترویجی موجب کاهش سرعت توسعه کشاورزی حفاظتی خواهد شدو

تاکنون در حد لازم فعالیتهای ترویجی کشاورزی حفاظتی در استان سمنان انجام نشده ا ست .

 

2-     در منطقه جلگه رخ از توابع شهرستان حيدريه مزارع وسعيي از گندم  با

 بذر كشت مستقيم غلات كشت گرديده و يكدستگاه بذر كار كشت مستقيم  مجهز

 به موزع بادی در لحظه بازديد  در حال بهره برداري بود و مزارع با ویل موو یا

 لوله هاي پلاستيكي تیپ آبياري مي شد.

 

3-     بر ا ساس گزارش آقاي مهندس نيكپور كارشناس مديريت زراعت استان

 خراسان رضوي در يكي از مزارع بدون استفاده از ادوات كشت بذر هندوانه

بصورت دستی  يا بي خاك ورزي روی بقایای گندم انجام گرديده و 38 تن در هكتار

 عملكرد داشته است. ضمناً كشت بذر پنبه با بذرکار کشت مستقیم روي بقاياي گندم

 نيز در يكي از مزارع انجام شده است .ودر استان سمنان نیز با کشت محصولات

زراعی روی بقایای محصول قبلی می توان به تجارب جدیدی دست یافت.

 4-    استان خراسان رضوي 13 دستگاه رديفكار كشت مستقيم را از شركت تراشكده

 خريداري و براي كشت مستقيم محصولات رديفي ذرت و پنبه به شركتهاي مشاوره اي

  واگذار نموده است و شرکتهای فوق الذکر در ایجاد مزارع کشاورزی حفاظتی برای

کشاورزان فعال می باشند.

5-     آقاي محمدزاده دستگاه بذر كار كشت مستقيم شركت ا سفوجیای ایتالیا را در

كارگاه خود توليد نموده است و 800 قطعه دستگاه توسط شركتهاي سازنده

خراسان رضوي توليد و جهت مونتاژ به كارگاه ساخت ادوات آقاي محمدزاده

منتقل مي گردد.

6-     آقاي فارسي كشاورز مالك 600 هكتار مزرعه (گندم ، جو ، چغندقند ، پياز)

 در شهرستان چناران بر اساس توصيه هاي فني آقاي مهندس فلاحي كارشناس

كشاورزي خراسان رضوي كشاورزي حفاظتي را با ادوات الگويي پروژه هاي دولتي

آغاز نموده و به علت مزاياي روش كشاورزي حفاظتي نخستين بذر كار كشت مستقيم

 توليد شده توسط آقاي محمدزاده را خريداري نموده است استهلاك ادوات و مصرف سوخت

 و آب مصرفي مزرعه براساس گزارش آقای فارسی بمیزان قابل توجهی كاهش يافته و

هم اکنون 5/5 تن در هكتار گندم بروش کشت مستقیم توليد مي نمايد.

p class=
نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

فوری - خرید ادوات خاک ورزی حفاظتی چهارشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۰ 14:10
کشاورزان و تراکتورداران محترم استان سمنان تسهیلات کم بهره جهت خرید ادوات خاک ورزی حفاظتی آماده پرداخت می باشد با خرید ادوات خاک ورزی حفاظتی ما را در جهت اجرای طرح ملی خاک ورزی حفاظتی یاری فرمائید.

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

خاک ورزی حفاظتی جمعه هشتم آبان ۱۳۸۸ 6:14
برای نخستین بار هشت دستگاه خاک ورزی حفاظتی خریداری شده از طرحهای گندم و پروژه توسعه وتقویت مکانیزاسیون در مزارع استان سمنان راه اندازی شد و با فراگیر شدن استفاده از دستگاههای خاک ورزی حفاظتی و عملیات شخم کلشی عملیات شخم با گاوآهن برگرداندار متوقف خواهد شد.
نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

خاک ورزی حفاظتی دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ 14:25
کشاورزان گرامی

با فراگیری نحوه استفاده از ادوات خاک ورزی حفاظتی از به هدر رفتن انرژی و سوخت جلوگیری کنید.

 

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

گودال کنها سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۷ 8:14

گودال کنها (چاله زنها)

گودال کن شامل یک مته بزرگ هستند که معمولا توسط محور پی تی او تراکتور به چرخش در می آیندودر طول چند ثانیه گودال استانداردی راحفر می نماید. گودال کن تراکتوری با فشار هیدرولیک داخل خاک شده وازان بیرون می اید.

خاک ورزی ثا نویه

1-درعمق کمتری از خاک انجام می گیرد.

2-مو جب نرم شدن بیشتر خاک می شود.

3-خاک را تراز وفشرده می کند.

4-موجب بسته شدن محفظه های هوا میشود.

5-علفهای هرز را از بین میبرد.

6-درذخیره رطوبت خاک کمک میکند.

 

 

 

:

 

:

 

 

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

چیزل و سابسویلر سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۷ 8:12

گاوآهن چیزل (شفره ای):

چیزل برای بهم زدن و تهویه خاک همراه با کمی زیرو رو کردن خاک مورد استفاده قرار می گیرد و جزو ماشینهای خاک ورزی اولیه است.

این دستگاه معمولا دارای سه تا دو ردیف ساقه های منحنی شکل فنری فولادی می باشند که به یک شاسی  فولادی متصل شده اند.

با چیزل شخم مالچی یا کلشی انجام پذیر بوده و از       فر سایش بادی و جریان آب در سطح خاک جلوگیری کرده و موجب افزایش نفوذ آب در خاک می گردد.

 

سابسویلر:

درایران به گاوآهنهای اسکنه ای و سوسولوز و لایه شکن معروف هستند وقبل از کشت محصولاتی نظیر یونجه و پنبه و.. که ریشه عمیق دارند باید سابسویلر بزنیم و خاک هنگام سابسویلر زنی نباید خیس باشد زیرا

شکافهای ایجاد شده در داخل زمین باقی خواهد ماند.

ساقه سابسویلر بلند و باریک بوده و با یک نوک گوه ای شکل سخت و محکم ساخته می شود .

شخم بسار عمیق و بدون برگردان نمودن خاک جهت از بین بردن لایه سخت ایجاد شده توسط گاوآهن برگرداندار با آن انجام می گیرد و هر چند سال یکبار که مزرعه را با گاوآهن برگرداندار شخم می زنیم باید مزرعه را سابسویلر بزنیم ودراراضی که لایه های زیرین خاک اسیدی یا قلیائی است نباید سابسویلر بزنیم.

اولین سابسویلر استان سمنان از محل طرح ملی توسعه مکانیزاسیون خریداری و در سال 1375 در سطح 50هکتار استفاده گردید و در سالهای بعد کارخانه قند شاهرود با خرید و توزیع 13 دستگاه سابسویلر مابین کشاورزان زمینه ترویج بیشتر دستگاه سابسویلر را مهیا نمود.

 

نهرکن:

و سیله ای است که به کمک ان جویها و نهرهای مورد نیاز را روی زمین ایجاد میکنیم تا اب از طریق جویها ونهرهای ایجاد شده به مزرعه هدایت گردد وازدو خیش برگردان دار دو قلوی چپ دست وراست دست تشکیل شده که ازطریق تیغه بهم متصل شده اندودر موقع کار خاک شیار بوجود امده رادرجهت عکس یکدیگر می ریزند.

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |