نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

بیلر جاندیر16تیر1394 چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ 11:19

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

شرکت دهقان ورز نماینده روست سل ماش روسیه 02644228221مهندس پورزارع و 02644228477مهندس شماخی

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

چاپر خودگردان خورشیدی یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:57

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:52

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

هد برداشت ذرت یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:49

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

ماشین برداشت نیشکر3 یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:43

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

ماشین برداشت نیشکر2 یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:39

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

ماشین برداشت نیشکر یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:35

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین پنبه2 یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:33

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین پنبه یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:31

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین جاندیر یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:19
نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

ایده ساخت ماشین برداشت دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ 19:59

شنبه 2 آذر1392 ساعت: 14:46 توسط: قزلباش
من ایده ساخت ماشینی را دارم که دربرداشت محصولات کشاورزی بسیارارزنده است چگونه می توانم آنرا طراحی نمایم لطفا" راهنمایی کنید . باتشکر
پاسخ:
به نزدیکترین پارک علمی فن آوری برای اخذ تسهیلات مراجعه فرمائید و اگر طرح موفق باشد از پرداخت اقساط تسهیلات معاف خواید بود.
اگر نمونه آماده دستگاه توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی موردئ قبول قرار گیرد وجه دستگاه پرداخت خواهد شد.
نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نمائی از کارخانه کمباین سازی جاندیر در انگلستان یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ 10:35

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

برداشت غلات ترکیه یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ 10:30

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

برداشت غلات ترکیه یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ 10:29

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین غلات سری 1070 شرکت جاندیر ترکیه یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ 10:26

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین پنبه جاندیر ترکیه وارد کننده آقای نوروزی یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ 10:23

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

آقای محمد مهدی عباسی 72سال درکار کشاورزی سابقه دارد و به علت بادزدگی (ورس)امسال محصول گندم خود را با داس برداشت نمود و تامین دروگرهای کوچک میتواند مشکل برداشت اراضی خرد را مرتفع نماید.البته لازم است تسهیلات کم بهره به آسانی برای کشاورزان شاغل در اراضی خرد مهیا گردد.
نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

گزارش برداشت گندم استان سمنان در سال 1392 چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲ 9:23
برداشت گندم تعدای از شهرستانهای استان سمنان خاتمه یافته است

1-گندم 5200هکتار ازمزارع شهرستان گرمسار با تعداد58 دستگاه کمباین برداشت شد.

2-گندم2850هکتار از مزارع شهرستان آرادان با تعداد25دستگاه کمباین برداشت شد.

3- گندم 1850هکتار از مزارع شهرستان سمنان با تعداد12دستگاه کمباین برداشت شد. 

4- گندم 1750هکتار از مزارع شهرستان دامغان با تعداد32دستگاه کمباین برداشت شد.

5-برداشت مزارع گندم شهرستانهای شاهرود-میامی-مهدیشهر  هنوز ادامه دارد. 

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کمباین برداشت سیب زمینی پشت تراکتوری سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ 12:5

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

برداشت پنبه در سنوات گذشته در ایران مکانیزه بود و صادر کننده پنبه بودیم.


نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

بازدید برداشت جنوب سمنان 1392/3/13 شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ 10:18

این کمباین پیشرفته از شیراز برای برداشت غلات جنوب سمنان اعزام شده و برداشت محصول جو با کیفیت بسیار خوبی در حال انجام بود.

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |


نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |


نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

هر ساله شرکت مکانیزاسیون گوهر سبز گرمسار متعلق به خانواده اقای شاه حسینی برداشت غلات استانهای تهران و قزوین و سمنان را انجام داده و از شرکتهای فعال می باشد.

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

روز شنبه 28اردیبهشت جلسه برداشت غلات شهرستان میامی برگزار شد

در این جلسه که با حضور نماینده صنف کشاورزان و کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و ناظران تشکیل شد هماهنگی و برنامه ریزی برای انجام برداشت غلات انجام شد.

کارگاه اموزشی تنظیمات کمباین در فرومد و کالپوش تشکیل خواهد شد.

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کارگاه آموزشی برداشت غلات و تنظیمات کمباین در شهرستان سمنان برگزارشد

دیروز باحضور جمعی از کشاورزان وکارشناسان شهرستان سمنان کارگاه آموزشی کمباین و برداشت غلات در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمنان برگزار شد.

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

آموزش کمباین غلات و تنظیمات کمباین یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 16:42
.

کارشناسان محترم ناظر برداشت غلات و کشاورزان عزیز آموزش کمباین غلات و تنظیمات کمباین را در این وبلاگ مطالعه فرمائید روش سوال جواب برای یادگیری آسانتر مطالب به شما کمک خواهد نمود.امیدوارم مطالب مورد توجه قرار گیرد و ریزش کمباینها با نظارت خوب شما کاهش یابد. 

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

1-قسمتهای مختلف کمباین غلات را نام ببرید؟

واحد برش-واحد کوبش-واحد جدایش-واحد تمیز کننده-واحد انتقال کزل و دانه تمیز –واحد انبار و تخلیه

2-وظیفه واحد برش تعریف نموده و انواع دماغه را نام ببرید؟

واحد برش درو کردن محصول و ارسال آن به واحد کوبش را توسط دماغه و نقاله تغذیه (کلش کش) انجام میدهد.انواع دماغه عبارتند از دماغه غلات-دماغه ذرت دانه ای-دماغه برنج-دماغه کلزا

اجزائ دماغه کمباین غلات را نام ببرید؟

قیچی(شانه)برش-چرخ فلک-مارپیچ(هلیس)-سکو(پلاتفرم)-جداکننده طرفین-نقاله تغذیه

کار چرخ فلک یا پروانه کمباین چیست؟

عمل کشا ندن ساقه را بطرف قیچی برش بر عهده دارد.یا لحظه ای ساقه محصول را نگاه داشته تا توسط قیچی برش بریده شود.

وظیفه هلیس یا مارپیچ را شرح دهید؟

محصول بریده شده در عرض قیچی برش را در وسط پلاتفرم جمع نموده تا توسط انگشتی های وسط هلیس به زنجیر یا نقاله تغذیه تحویل و توسط آن به کوبنده منتقل گردد.

6-سکو(پلاتفرم)و مقسم ها (جداکننده ها):

سکو حامی شانه برش و مارپیچ بوده ودو طرف آن مقسم یا جداکننده که محصول بریده شده و بریده نشده را جدا می کند قرار داردو محصول بریده شده روی سکو می ریزد.

7-کار نقاله تغذیه یا کلش کش و تله سنگ را شرح دهید؟

محصول بریده شده را از وسط هلیس تحویل گرفته و آنرا روی شیب بطرف بالا برده و بعد از سقوط اجسام سنگین داخل محصول در کانال تله سنگ به مابین کوبنده و ضد کوبنده تحویل میدهد.تله سنگ از خسارت دیدن ناشی از سنگهای حمل شده مابین محصول جلوگیری می کند.


نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

8- کوبنده و ضد کوبنده چه کاری انجام می دهد؟با عمل مالش و ضربه در کوبنده و ضد کوبنده 60 تا 90درصد دانه از سنبله غلات جدا می گردد.

انواع کوبنده کدامند؟

کوبنده سوهانی ویژه غلات-کوبنده تیغه ای ویژه برنج-کوبنده انگشتی ویزه حبوبات-کوبنده نبشی دار ویزه یونجه وشبدر.

9-فاصله کوبنده و ضدکوبنده کمباین غلات چقدر است؟

فاصله کوبنده و ضد کوبنه غلات در جلو دو برابر عقب است.

10-سرعت چرخش سلندر کوبنده و فاصله ان با ضد کوبنده چقدر باید باشد؟

هرچه دانه درشت تر باشد سرعت چرخش سیلندر کوبنده کمتر و فاصله ان با ضد کوبنده باید بیشتر باشد.

11-بهنگام صبح زود وظهر وضعیت چرخش سیلندر کوبنده و فاصله آن با ضد کوبنده چقدر باشد؟

صبح زود که رطوبت زیاد است سرعت چرخش کوبنده زیاد و فاصله آن با ضد کوبنده کم باشد و در ظهر برعکس.

12-وظیفه بیتر یا چهار پره را شرح دهید؟

در پشت و بالای کوبنده قرار دارد ودر خارج کردن ماد کوبیده شده از مابین کوبنده و ضد کوبنده و جلوگیری از برگشت مجدد محصول نقش دارد.

13-وظیفه پرده عقب کوبنده چیست؟پرده از جنس برزنت یا پلاستیک بوده و از پرتاب مواد کوبیده شده جلوگیری نموده و به چهار پره کمک می کند تا مواد را در جلوی کاه پران بیندازد.

14-وظیفه کاه پران چیست؟محصول کوبیده شده ودانه هائی که از شبکه ضد کوبنده روی غربال نریخته از کوبنده به کاه پران هدایت شده و با حرکت رفت و برگشتی و بالا وپایین رفتن کاه پران کاه سبک به عقب کمباین هدایت شده و روی زمین می ریزد و کزل ودانه از شبکه زیر کاه پران روی قسمت تمیز کننده یا غربال می ریزد و همزن وسط کاه پران دانه و کاه را از هم جدا می کند

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |

کار غربال فوقانی و غربال تحتانی در کمباین غلات یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 16:33

15-کار غربال فوقانی و غربال تحتانی در کمباین غلات را شرح دهید؟

دانه و کاه و کزل از کاه پران روی غربال فوقانی می ریزد و کزل با حرکت رفت و برگشتی به انتهای آن منتقل شده و توسط هلیس برگشت مجددا به کوبنده انتقال یافته تا دوباره کوبیده شود و دانه و خرده کاه روی غربال یا الک تحتانی ریخته و بعد از الک شدن دانه به هلیس و الواتور انتقال دانه به انبار یا مخز ن هدایت می گردد و خرده کاه ها باوزش باد پنکه کمباین از روی الک بیرون می ریزد.

 

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |