شرکت دهقان ورز- ایران ورز سابق سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 9:7
این شرکت دروگر شانه ای خودگردان و تراکتور باغی تولید می نماید.

آدرس کارخانه :هشتگرد فاز یک -بین خیابان هفتم و هشتم تلفن ۰۲۶۲-۴۲۲۶۰۳۷فاکس۴۲۲۶۰۶۸

۰۲۱-۴۴۶۵۷۱۹۰و۴۴۶۶۷۸۵۰فاکس۰۲۱-۴۴۶۵۲۲۴۵

نوشته شده توسط محمدرضا اسفنجانی  | لینک ثابت |